KİLİSİ DÜŞÜNORUM

GezeGen GezeGen     07-03-16     Şiirler     KİLİSİ DÜŞÜNORUM     392 Defa Okundu

Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…
Küle küle kar yağor,
Evimizin damı şıp şıp akor
Babam , süllümden çıkıp loğ loğlor,
Ben, elimde tokaç suyuğu tokaçlorum.

Güneş açor…
Karlar, bulgur bulgur olor.
Leğen dolusu karsambaç yapor,
Tandırın başında yiyoruk,

Nenem, kaşık kaşık atıştıror:
“Dişlerim uyuştu” dor.
Dişlerinin dakma olduğunu unutor,
Biz “Leh leh” güloruk.

Bahar olor…
Komşu avratlardan santrala gidoruk,
Anam , ağama kız bakor;
Kimseleri beğenmor.
Karma-katma yaporuk,
Kavurga yiyoruk.
Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…

Kavunlar olor,
Köylerden şilif dolusu kavunlar gelor.
Çevirip kıçını kokloruk,
Tüyleri burnumuza bator:
Hapşıroruk.

Ağamla Zeynebi nişanloruk,
Ağpınara yün yumaya gidoruk,
Anam, acirden balcan dolması bişiror Yoldan geçen Acalılar’a da veroruk,
Due aloruk.

Mıkımı yünleri tokaçloruk,
Hem yün yuyor hem seybana edoruk
Tumanımız yaşaror:
Aldırmoruk

Şıh Mehemede adağa gidoruk,
Konu komşuyu da götüroruk.
Davar kesoruk:
Öğlene yoğurtlu küfte yaporuk,
Bol bol yiyip , su içoruk.
Sido dezzeyi böğcük ısıror,
Korkoruk.
Akşama kelle bişiror, mumbar dolduroruk
Afiyetle yiyoruk,
At arabasına binip,
Ayaklarımızı salloruk,
Eve dönoruk.

Ebenin sinemasında gavur filmi oynor,
Ona getmoruk.
Özyurt sinemasına gidoruk,
Özcan Tekgül’ün “Çadır Gülü” gelmiş,
Hor hop hazırlanoruk.

Boz eşşeğe binor bağa gidoruk,
Üzüm kesip heyir toploruk ,
Heyirleri çördüğün üstüne seroruk.
Sepetleri hurca koyoruk,
Tutlu kuyudan su içor
Elhamdilullah doruk.
At arabasından sergiye gidoruk,
Fe’eller çalışor , biz densizlik edoruk
Şammıtları duza basıp yiyoruk,
Şıttıf toploruk.
Yan tarladan acir çaloruk ,

Aç karnına yiyip cırcır oloruk.
Geceleri mıraharal oynoruk
Kenneler dolusu su içoruk
DUz ölbesine çarpıp duzu dökoruk.
Anam “Kırtçala sizi” dor.
Korkumuzdan uyur kimi yaporuk.

Mavış deze mevlit okudor,
Anamdan ikimiz gidoruk.
Ben bayramlık zubunumu geyorum,
Anam ağ dolağını dolor
Mevlit okunor, biz ağloruk
Şerbet verilor , içoruk
Ölüler ruhuna fetihe okoruk.

Birgün kapı çalınor,
Birkaç avrat görücü gelor.
Bacım kehve bişiror,
Yüzünü mangala tutor:
Yanakları kızaror.
Etli canlı görünsün diye,
Üst üste zubun geyor,
Görücülerin yüzü gülor.

Mehemedin yüzünde çıban çıkor,
Anam , tavuk boku çalor,
Yara azor.
Hesen Kamil’e götüroruk
Doktur yüzümüze tüküror.

Bilet kırk kuruş olmuş deyi söylenoruk.
Sinema fırın kimi:
Şıpır şıpır terloruk.
Ayran içoruk,haytalya yiyoruk,
Yüreğimiz serinlor.
Özcan Tekgül dans edor,

“Allahından ıstıfıl ol” doruk,
Biz utanoruk.

Düğün edoruk,
Kör Elif çalor , biz oynoruk.
Cilleye çıkoruk.
Zılgıtlar arşı alayı alor,
Gülor , eylenoruk.
Kına yakıp ağıtlar söyloruk.
Kız Ahsen erkekleri coşturor,
Kız Feyzi ataş dansı yapor.
Yoh yohlar birbirine karışor,
Zeynep’le Mehemed yorgun argın
Gerdeğe giror..

Aronun oğlu dellal çağıror,
Arasa Çarşısı’na kar yağdı , dor.
Babam deve eti almaya gidor,
Anam hazırlığa başlor;
Et küftesi yaporuk,
Birezini Aytencici Remzi Ek’e gönderoruk
Eyle güzel olor ki ,
Barmaklarımızı da yiyoruk.
Allah’a due edoruk.

Çok uzun yıllar geçor,
Böyoruk , yaşlanoruk.
Birgün dönüp gelorum,
Bakorum Kilis il olmuş,
Her bir şey değişmiş,
Üzülorum; sevinorum.
Mert insanlarını görorum,
Gurur duyorum.
Herşeye rağmen Gözlerimi yumor,
Eski Kilis’i yaşorum.

Mehmet KARADAŞ

KİLİS DESTANI

Kilis’imin bağlan
Kekik kokar dağlan,
Kültürü aydınları
Aydınlatır çağları.

Baharında kışında,
Toprağında taşında,
Sihirli bir güzellik var,
Karataş’ ın başında.

Sevdası gönlümdedir,
Hayali gözümdedir,
Tarihten ses getiren
Büyü camilerdedir.

İnsanları cömerttir,
Hem de Efece merttir.
İkramda ve sevgide,
iller içinde tektir.

Akşam güneş batarken,
Gün uykuya yatarken
Kilis bir başkalaşır
O demleri yaşarken.

Yemyeşil ovasından
Zeytinler arasından,
Anılar canlanıyor
Yılların arkasından.

Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

KİLİS’E DOĞRU

Yeter bu husterlik gönlüme yeter,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru,
Oruk, kübülmişse burnumda tüter,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru.

Beşenli, Akpınar, Zoppuna gidek,
Gazel depeleyip bir alem edek,
Söz henek olurmuş, olursa nedek,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru.

Leylid’in çemine uzanıp, yatak,
Karataş’a çıkıp ovaya bakak,
Eş, dostla buluşup birkaç tek atak,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru.

Üzümler derilmiş pekmez oluyor,
Nuskasız, kesmesiz benzim soluyor,
Sucuk çangallardan yüze gülüyor,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru.

Teze zahter, teze zeytle hoş olur,
Kıymalı küfteye şerbet eş olur,
Müceddere dişe göre aş olur,
Kalk hele gidelim Kilis’e doğru.

Esenoğlu özlem kokar sözünde,
Anılar canlanmış belli gözünde,
Kilis sende, sen Kilis’in özünde,
Kalk gidelim Kilis’e doğru.

Kadir ESENOĞLU

Ale âle, dost dost evlendi oğlan.
Sözü haneği hep, tatlı Kilis’im.
Döymede miderde, şeyle bir fırlan,
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Ortaya bir tıro bıraktı Şaho
Tutturdu gidor, kez, onunda Maho,
Döyordu oğlano dün gene Küfo.
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Süyüğe süllümü kurutupta asmış,
Alleklik ettiği bir sahen Aş-mış,
Seydo’nun işleri, başından aşmış,
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Su durmaz kadüs-ün dibinde kırık
Bekmez yere akor, katremiz yarık
Matrak konun başında sarık.
Dehlizin ağzında belleâ damış.

Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.
Ayuş-e atılan, kocaman damış,
Get eve otur kez maskara kesmiş.
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Teşti leyeni’de havışa yığdık,
Açılmadı kapı, mandalı kırdık.
Kahke bezinede karaltı sardık.
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Time-nin evinde dört cara zeyil.
Nol’du da gelmedi bizim bu Seyit.
Kelo giden katkı dün çifte meyit!
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im.

Kilis’in üst yanı, bağlık bahçalık,
Kalmadı ayakta bak herif çarık.
Hayirler olmamış, daha hep kerik
Özü sözü tatlı, güzel Kilis’im

Doğan AKKOR

Etiketler

Sende Paylaş  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?GurbetCafe.Net

Sitemiz insanların sohbet edip günlük hayatlarındaki boş zamanları sanal ortamda sosyalleşerek yeni insanları tanımaları için kurulmuştur.

Bağlantılar

Sosyal Medya

Sizde hemen bizi takip edin!

© Copyright 2018 GurbetCafe.NET - Tüm hakları saklıdır.