Burc yorumlari

 • koç burçu
 • boğa burcu
 • ikizler burcu
 • yengeç burcu
 • aslan burcu
 • başak burcu
 • terazi burcu
 • akrep burcu
 • yay burcu
 • oğlak burcu
 • kova burcu
 • balik burcu
 • Volkan Konak Müziği Bırakıyor ( Trsohbet.com )

  Volkan Konak Müziği Bırakıyor

  Volkan Konak Müziği Bırakıyor

  Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak, 50 konserlik veda turnesinde 2.5 milyon kazanacak.

  Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak veda turnesine çıkıyor. 50 konserlik anlaşma yapan sanatçı 2.5 milyon kazanacak.

  HAYRANLARINI ÜZDÜ

  Mü­zi­ği ve sah­ne­le­ri bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak hay­ran­la­rı­nı üzen Vol­kan Ko­nak, Tür­ki­ye tur­ne­si­ne çı­kı­yor. Poll­Pro­duc­ti­on’­la 50 kon­ser­lik an­laş­ma ya­pan sa­nat­çı, Tür­ki­ye­’nin bir­çok şeh­rin­de kon­ser­ler ve­re­cek.

  KONSER BAŞINA 50 BİN LİRA KAZANACAK

  Ve­da tur­ne­si ni­te­li­ğin­de olan kon­ser­le­rin İs­tan­bul aya­ğı 15.000 ki­şi­lik Ül­ker Are­na­’da ger­çek­le­şe­cek. Kon­ser üc­re­ti 100 bin li­ra olan sa­nat­çı, üc­re­ti­ni ya­rı­ya in­di­re­rek kon­ser ba­şı­na 50 bin li­ra­ya im­za at­tı. Sa­nat­çı böy­le­ce 50 kon­ser­den 2.5 mil­yon li­ra ka­za­na­cak.

  KIZI İÇİN MÜZİĞİ BIRAKIYOR

  Mü­zi­ği bı­ra­kı­yo­ru­m” di­ye­rek hay­ran­la­rı­nı şo­ke eden Vol­kan Ko­na­k’­ın bu ka­ra­rı­nın al­tın­dan kı­zı­nın eği­ti­mi­ne ver­di­ği önem çık­tı. Ün­lü sa­nat­çı, “Bü­yük kı­zım Şi­mal li­se­yi bi­ti­ri­yor. Üni­ver­si­te­yi yurt­dı­şın­da okuyacak. Ben de eği­tim ha­ya­tın­da kı­zı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum. Ha­ya­tı­mı ora­da de­vam et­tir­eceğim. Bu yüz­den Tür­ki­ye­’den ay­rı­la­ca­ğım. Pla­nım, kı­zım eği­ti­mi­ni sür­dü­rür­ken bir ki­tap yaz­mak.” dedi.

  Okunma Sayısı ; 515

  Volkan Konak Müziği Bırakıyor ( Trsohbet.com ) Benzer Yazılar

  İYİ Parti’nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki’yi Solladı İYİ Parti’nin seçim şarkısı, Spotify’da Yıldız Tilbe’nin
  Usta Gazeteci Uğur Vardan Murat Cemcir’den İntikamını Aldı Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Vardan, Bennu Yıldırımlar’ın önüne
  Yetersiz Erkek Nüfusu Nedeniyle Zorluk Çeken 10 Ülke
  Demet Akalın Birce Akalay’a kızdı Hafta içi çevik kuvvet tarafından arabasından indirilerek kontrol edilmesine tepki gösteren oyuncu Birce
  Oktay Kaynarca:Uyuma Türkiye uyursan bu haritadan eser kalmayacak Ülkemizinde son dönemde yaşanan hain saldırılara dikkat çeken oyuncu Oktay Kaynarca,

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  Volkan Konak Müziği Bırakıyor ( Trsohbet.com ) Etiketler