Burc yorumlari

 • koç burçu
 • boğa burcu
 • ikizler burcu
 • yengeç burcu
 • aslan burcu
 • başak burcu
 • terazi burcu
 • akrep burcu
 • yay burcu
 • oğlak burcu
 • kova burcu
 • balik burcu
 • Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor

  Manchester United, Mert Günok'un peşini bırakmıyor

  Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor

  Mert Günok için Manchester United’ın ısrarı sürüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç kalecinin 15 milyon euroya serbest kalma hakkı var. Ancak Fenerbahçe yönetimi transfere soğuk bakıyor.

  Fe­ner­bah­çe’de, Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da, Vol­kan’ın sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ka­le­ye ge­çen ve çok ba­şa­rı­lı bir per­for­mans gös­te­ren Fe­h­mi Mert Gü­nok ko­nu­sun­da, Manc­hes­ter Uni­ted ıs­rar­lı.

  Bugün’ün haberine göre; 24 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si İn­gi­liz ta­kı­mı­nın 1 nu­ma­ra­lı al­ter­na­ti­fi ko­nu­mun­da. İs­pan­yol ka­le­ci Da­vid De Ge­a’nın is­tik­rar­lı ol­ma­yan per­for­man­sı ne­de­niy­le al­ter­na­tif ara­yış­la­rı­na gi­ren Uni­ted, se­zon ba­şın­dan bu ya­na mil­li ka­le­ci­yi dik­kat­le ta­kip edi­yor. Da­ha da önem­li­si, me­na­jer Mo­yes’in iz­le­me eki­bi yet­ki­li­le­ri, ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin tem­sil­ci­si Ba­tur Al­tı­par­mak’la sü­rek­li te­masta.

  Topu oyuna iyi sokuyor

  Yan top­lar­da­ki ra­hat­lı­ğı, sez­gi­le­ri ve bi­re bir­de­ki ba­şa­rı­sı; ayrı­ca el ve aya­ğıy­la to­pu oyu­na iyi so­ka­bil­me özel­li­ğiy­le Mert, İn­gi­liz­ler’in 1 nu­ma­ra­lı ada­yı. Fe­ner­bah­çe’yle 1 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin kon­tra­tın­da “15 mil­yon eu­ro­ya ser­best ka­lır” mad­de­si var. Ma­nU, se­zon so­nu Mert için Fe­ner­bah­çe’yle pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ra­ca­k. An­cak Mert’ten bü­yük bek­len­ti­le­ri olan Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim trans­fe­re sı­cak bak­mı­yor. Bu ara­da Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı da ya­pı­lan bir an­ket­te ka­lan 8 maç­ta Mert’in ka­le­yi ko­ru­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­rin­de bir­le­şe­rek genç ka­le­ci­ye olan gü­ve­ni­ni or­ta­ya koy­du.

  BABASI ‘KANARYA’ DEDİ

  Fut­bol­cu­lu­ğu dö­ne­min­de Trab­zons­por ve pek çok ta­kı­mın ka­le­si­ni ba­şa­rıy­la ko­ru­yan Mert’in ba­ba­sı Ma­hir Gü­nok, Manc­hes­ter Uni­ted’ın oğ­lu­na olan il­gi­si­ni yo­rum­la­dı. Transfer haberlerini İn­gi­liz ga­ze­te­le­rin­den takip et­ti­ği­ni be­lir­ten Ma­hir Gü­nok “Uni­ted cid­di bi­çim­de il­gi­le­ni­yor. Fa­kat Mert uzun yıl­lar Fe­ner­bah­çe ka­le­si­ni ko­ru­mak is­ti­yor. Şu an­ ise ka­lan 8 ma­ça odak­lan­dı. Mert tam bir Fe­ner­bah­çe­li ve onun için Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı bü­tün ki­şi­sel ba­şa­rı­lar­dan ön­de ge­lir. Bu ne­den­le sa­de­ce takımının ba­şa­rı­sı­nı dü­şü­nü­yor” de­di.

  (Bugün)

  Okunma Sayısı ; 756

  Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor Benzer Yazılar

  Real Madrid 0-3 FC Barcelona | Türkçe Spiker | 23/12/2017
  Barcelona, Arda Turan’ı Takımdan Gönderme Kararı Aldı İspanyol basını, Katalan ekibi Barcelona’nın Arda Turan’ı kesin olarak
  Bruma, Galatasaray’la Son Maçına Çıkacak Galatasaray’ın transferi konusunda Alman ekibi Leipzig’le anlaştığı Bruma, Atiker Konyaspor’la
  Ziraat Türkiye Kupası’nda Şampiyon Atiker Konyaspor Oldu Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor, finalde Medipol Başakşehir’i
  İETT Futbol Takımı, Dünya Kurumsal Kupa Oyunlarında Şampiyon Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem kaptanlığını yaptığı İETT

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor Etiketler