Burc yorumlari

 • koç burçu
 • boğa burcu
 • ikizler burcu
 • yengeç burcu
 • aslan burcu
 • başak burcu
 • terazi burcu
 • akrep burcu
 • yay burcu
 • oğlak burcu
 • kova burcu
 • balik burcu
 • Aras Bulut İynemli Tamam mıyız? filmine hazırlanışını anlattı

  Aras Bulut İynemli Tamam mıyız? filmine hazırlanışını anlattı

  Aras Bulut İynemli Tamam mıyız? filmine hazırlanışını anlattı

  Aras Bulut İynemli ve Güven Kıraç engellilerin yaşamını anlatan iki ayrı filmle izleyici karşısına çıkıyor. İki oyuncunun rollerine hazırlık süreci Hollywood yıldızlarını aratmayacak cinsten.

  Ün­lü yö­net­men Ça­ğan Ir­ma­k’­ın ya­zıp yö­net­ti­ği Ta­mam mı­yız? fil­min­de kol­la­rı ve ba­cak­la­rı ol­ma­yan, te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum İh­san ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Aras Bu­lut İy­nem­li, ro­lü için 7 ki­lo ve­rip psi­ko­lo­ğa git­ti. Genç oyun­cu ro­lü­ne ha­zır­lık sü­re­ci­ni şöy­le an­la­tı: “Fi­zik­sel ola­rak da­ha za­yıf ol­mam ge­re­ki­yor­du. Di­yet ya­pa­rak 64 ki­lo­ya düş­tüm. Kol­lar hep ar­ka­da oy­na­mak çok zor ol­du. Sır­tım­da ağ­rı­lar oluş­tu. Film bi­ter bit­mez fi­zik te­da­vi gör­düm.

  ‘PSİ­KO­LO­ĞA GİT­TİM’

  Ça­re­siz­lik kor­kunç bir şey. İh­sa­n’­ı yan­lış an­la­ma­mak, onun duy­gu­la­rı­nı, dü­şün­ce­le­ri­ni doğ­ru yan­sı­ta­bil­mek için psikolog desteği aldım.

  1,5 yıl engellilerle birlikte yaşadım

  Us­ta oyun­cu Gü­ven Kı­raç da 20 Ara­lı­k’­ta viz­yo­na gi­re­cek ‘Ö­zür Di­le­ri­m’ fil­min­de otis­tik bir ka­rak­te­ri can­lan­dı­rı­yor. Ro­lü için uzun bir araş­tır­ma dö­ne­mi geç­iren Kı­raç, “Zi­hin­sel en­gel­li okul­la­rı­ gez­dim. 1,5 yıl­ on­lar­la yaşadım” dedi. 6 ay bo­yun­ca Mah­mut ad­lı otis­tik bir ço­cu­ğun evi­ne gittiğini açık­la­yan Kı­raç, “Mah­mu­t’­un na­sıl ya­tak­tan kalk­tı­ğı­nı, tu­va­le­te na­sıl git­ti­ği­ni, ça­yı na­sıl ka­rış­tır­dı­ğı­nı göz­lem­le­dim” diye konuştu.

  Okunma Sayısı ; 1.523

  Aras Bulut İynemli Tamam mıyız? filmine hazırlanışını anlattı Benzer Yazılar

  Yetersiz Erkek Nüfusu Nedeniyle Zorluk Çeken 10 Ülke
  Demet Akalın Birce Akalay’a kızdı Hafta içi çevik kuvvet tarafından arabasından indirilerek kontrol edilmesine tepki gösteren oyuncu Birce
  Oktay Kaynarca:Uyuma Türkiye uyursan bu haritadan eser kalmayacak Ülkemizinde son dönemde yaşanan hain saldırılara dikkat çeken oyuncu Oktay Kaynarca,
  Murat Boz: Ticaretten anlamam! Reklam yüzü olduğu Mahall Bomonti İzmir’in basın toplantısı için kameralar önüne geçen Murat Boz’dan
  Sıla hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu Şarkıcı Sıla yürüyüş yaparken kolundan tutup konuşmaya çalışan hayranı hakkında suç

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  Aras Bulut İynemli Tamam mıyız? filmine hazırlanışını anlattı Etiketler